Konpainia animalien erroldan titularren alta, baja eta aldaketak

Informazioa

Izapide hau informazioa emoteko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Muruetako udaletxera jo, Larrabe auzoko 27an edo 94 625 24 51 telefono zenbakira deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Gaitasun fisikoaren ziurtagiria
 • Animaliaren galtze edo lapurreta salaketa

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onesten duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Euskal Herriko animalien babesaren Urriaren 29ko 6/1993 Legea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua.
 • 1993ko Maiatzaren 5eko Nekazaritza eta Arrantzako Sailburuaren Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan metodo elektronikoen erabilera arautzen da animalien identifikaziorako.
 • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua, Udal Ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emoteko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Muruetako udaletxera jo, Larrabe auzoko 27an edo 94 625 24 51 telefono zenbakira deitu.